Miljö och Kvalitet

Vår process är miljövänlig – ett grönt alternativ till zinkfosfatering

Vi vill uppnå högsta möjliga korrosionsskydd med minsta möjliga påverkan. Därför förbehandlar vi sedan 2009 med Tectalis. Tack vare den når vi samma korrosionsnivå som zink-manganfosfatering – men utan giftiga tungmetaller.

Vi kan minska korrosionsrisken vid kanter och svetsar genom att vi applicerar en pulverprimer före topplack på godset. Det innebär att vi också har företag inom fordonsindustrin bland våra kunder.

Vilket korrosionsskydd behöver din produkt?
Här kan du ladda ner databladet för korrosivitetsklasser och vår miljövänliga förbehandling för att se vilka behov just du har.

Vi garanterar en mycket hög kvalitet på förbehandlingen – och därmed också på hela produkten.

Det kan vi göra tack vare att förbehandlingsprocessen övervakas av en lineguard. Förbehandlingsstegen har alltid rätt värden, eftersom det sker en ständig automatisk avläsning och justering av badvärdena.

Industare
Nu har vi tagit ytterligare steg i vårt miljöarbete och installerat en Indunstare som minskar destruktion av processvatten med 96%.

Vi garanterar en mycket hög kvalitet på förbehandlingen – och därmed också på hela produkten.