Miljö och Kvalitet

Vår process är miljövänlig – ett grönt alternativ till zinkfosfatering

Vi vill uppnå högsta möjliga korrosionsskydd med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför förbehandlar vi med Bondurite 30001 som är en produkt som ger en bra vidhäftning på både stål och aluminium. Tack vare den når vi samma korrosionsnivå som zink-manganfosfatering – men utan giftiga tungmetaller.

Vi kan minska korrosionsrisken vid kanter och svetsar genom att vi applicerar en pulverprimer före topplack på godset. Det innebär att vi också har kunder inom fordonsindustrin och offentligmiljö.

Vilket korrosionsskydd behöver din produkt?

Här kan du ladda ner databladet för korrosivitetsklasser och vår miljövänliga förbehandling för att se vilka behov just du har.

Vi garanterar en mycket hög kvalitet på förbehandlingen – och därmed också på hela produkten.

Det kan vi göra tack vare att vår förbehandlingsprocess övervakas av en lineguard. Denna mäter doserar och loggar alla aktuella badvärden. Vilket gör att förbehandlingsstegen har alltid rätt värden. Och med hjälp av Monitor har vi full spårbarhet på produkterna.

Industare

Vi har även en indunstare som renar processvattnen denna renar vattnet upp till 96% återvinningsbart vatten.

Vi garanterar en mycket hög kvalitet på förbehandlingen – och därmed också på hela produkten.